Vyliečiť sa dajú aj odpísané domy, hovorí „lekár pamiatok“ Michal Hrčka

Lekár pamiatok. Tak znie jeho profesné označenie na sociálnej sieti. V príspevkoch o historických budovách používa výrazy ako „liečebná kúra“ či „liečenie pacienta“. Michal Hrčka sa usmieva, keď na začiatku rozhovoru zaznie tento detail. Ale hneď má poruke vysvetlenie.

„Spája sa to so slovom sanácia, ktoré pochádza z latinského sanare. Znamená to liečiť či ozdraviť,“ vysvetľuje. Podobne ako pri človeku, aj pri budovách platí, že keď sa liečia správnym spôsobom, môžu sa opäť dostať do kondície.

Rodina Hrčkovcov si nesie…

Čítať celý článok

Najnovšie články

Podobné články

Napísať komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here